NỀN TẢNG HÀ CHÂM

©

liên quan đến một loạt các dự án được xây dựng xung quanh ý tưởng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Một số dự án này được phát triển bởi công ty Lâm Lâm Gia Gia, trong đó nam nữ thanh niên làm việc trong các dự án, chẳng hạn như thu thập chai rượu sau đó bị vỡ để không thể tái sử dụng, điều này trong các chương trình chống hàng giả.

Điều này cho phép họ có một nhịp điệu công việc, chịu trách nhiệm và tài trợ cho các nghiên cứu có thể cho những người không có bằng cấp.

Một trong những dự án gây quỹ cho Quỹ là bán thiết bị Võ thuật.

Công ty cũng cung cấp quản lý căng thẳng, quản lý xung đột và các chương trình tư vấn pháp lý.