LỊCH

Affiches_SHG_stages_france_1er_trimestre
logo_shg_stages.jpeg.jpg

THỰC TẬP KỸ THUẬT

Annecy- Pháp 

Thứ Sáu 11 tới  Chủ nhật 13 Tháng Chín 2020

Thầy Philippe & Thầy Ly

Trận đánh+ Tự vệ

Truy cập đa phong cách

Giá: liên hệ với chúng tôi

logo_shg_stages.jpeg.jpg

THỰC TẬP KỸ THUẬT

Paris - Pháp 

Thứ bảy 26 tới  Chủ nhật 27 Tháng Chín 2020

Thầy Philippe

Hung Gar + Tự vệ

Truy cập đa phong cách

Giá: liên hệ với chúng tôi

logo_shg_stages.jpeg.jpg

CÁC KHÓA HỌC CÁ NHÂN

Ho Chi Minh City - Vietnam

Thứ hai 19 tới  Tháng Chín 2020

Thầy Philippe & Thầy Wang

Chỉnh sửa cơ bắp , gân, xương

Trận đánh + Tự vệ

Truy cập đa phong cách

Giá: liên hệ với chúng tôi

logo_shg_stages.jpeg.jpg

CÁC KHÓA HỌC CÁ NHÂN

Hong Kong

Từ  1er tới  18 Tháng bảy 2021

Thầy Philippe

Các trận chiến chuẩn bị cho

Vô địch Võ Cổ Truyền

Truy cập nhiều kiểu

Giấy phép FFK Bắt buộc

Giá: liên hệ với chúng tôi

logo_shg_stages.jpeg.jpg

THỰC TẬP KỸ THUẬT

Paris - Pháp 

Thứ hai 14 tới  Thứ tư 16 Tháng Chín 2020

Thầy Philippe

Trận đánh + Phá vỡ /

Truy cập đa phong cách

Giá: liên hệ với chúng tôi

ffk shg.png

THỰC TẬP CHIẾN ĐẤU 

Paris - Pháp 

Thứ hai 28 Tháng Chín tới Thứ năm 1 Tháng Mười 2020

Thầy Philippe

Chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia & 

Quốc tế / đa phong cách

Giấy phép FFK Bắt buộc

Giá: liên hệ với chúng tôi

logo_shg_stages.jpeg.jpg

CÁC KHÓA HỌC CÁ NHÂN

Hong Kong

Từ  ngay 1 tới  cuoi thang 11 2020

Thầy Philippe & Thầy Wang

Chỉnh sửa cơ bắp , gân, xương

Trận đánh + Tự vệ

Truy cập đa phong cách

Giá: liên hệ với chúng tôi

Red Doors

CHỨC VÔ ĐỊCH

Ho Chi Minh City - Vietnam

Từ 21 Tháng bảy 2021

Quốc tế mở

Võ Cổ Truyền

Giá: liên hệ với chúng tôi

logo_shg_stages.jpeg.jpg

CÁC KHÓA HỌC CÁ NHÂN

Lyon - Pháp 

Thứ hai 14 tới  Thứ Sáu 18 Tháng Chín 2020

Thầy Philippe

Chỉnh sửa cơ bắp , gân, xương

Trận đánh + Tự vệ

Truy cập đa phong cách

Giá: liên hệ với chúng tôi

ffk shg.png

THỰC TẬP CHIẾN ĐẤU 

Lyon - Pháp 

Thứ sáu 2 tới  Thứ bảy 3 Tháng Chín2020

Thầy Philippe

Chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia & 

Quốc tế / đa phong cách

Giấy phép FFK Bắt buộc

Giá: liên hệ với chúng tôi

amv logo sgh.png

THỰC TẬP EXPERTS FED.

Montpellier - Pháp 

Ngày được xác định

QUỐC TẾ

Chuyên gia AMV liên bang thực tập

Giá: liên hệ với chúng tôi

logo_shg_stages.jpeg.jpg

THỰC TẬP KỸ THUẬT

Lyon - Pháp 

Thứ bảy 19 tới  Chủ nhật 20 Tháng Chín 2020

Thầy Philippe & Thầy Ly

Trận đánh+ Phá vỡ /

Truy cập đa phong cách

Giá: liên hệ với chúng tôi

logo_shg_stages.jpeg.jpg

CÁC KHÓA HỌC CÁ NHÂN

Hong Kong 

Thứ ba 6  tới 9 Tháng Mười 2020

Thầy Philippe & Thầy Wang

Chỉnh sửa cơ bắp , gân, xương

Truy cập đa phong cách

Giá: liên hệ với chúng tôi

ffk shg.png

THỰC TẬP CHO CHUẨN BỊ

Paris / Marseille - Pháp 

Từ 1er tới  15 Tháng sáu 2021

Thầy Philippe

Chuẩn bị chiến đấu Võ Cổ Truyền

Truy cập đa phong cách

Giấy phép FFK Bắt buộc

Giá: liên hệ với chúng tôi

logo_shg_stages.jpeg.jpg

CÁC KHÓA HỌC CÁ NHÂN

Lyon/Givors/Marseille - Pháp 

Thứ hai 21 tới Thứ Sáu 25 Tháng Chín 2020

Thầy Philippe

Chỉnh sửa cơ bắp, gân, xương

Trận đánh + Tự vệ

Truy cập đa phong cách

Giá: liên hệ với chúng tôi

ffk shg.png

THỰC TẬP CHIẾN ĐẤU 

Ho Chi Minh City - Vietnam 

Thứ bảy 17 tới  Chủ nhật 18 Tháng Chín 2020

Thầy Philippe & Thầy  Khanh & Ly

Chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia & 

Quốc tế / đa phong cách

Giấy phép FFK Bắt buộc

Giá: liên hệ với chúng tôi

drapeau_europe2_edited.jpg

CHỨC VÔ ĐỊCH

...

Thứ tư 21 Tháng bảy 2021

VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU JUNIOR

VO VI NAM / VIET VO DAO

Giá: liên hệ với chúng tôi