top of page
Fists in Solidarity

Sorumluluk

Sosyal

şirketler

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) olarak da bilinen CSR,

SHG ekibi, organizasyonunuz içinde kapsamlı bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikası oluşturmanızı öneriyor.

SHG'ye göre, bir işletmede KSS politikası uygulamak sadece işletmeyi daha rekabetçi bir oyuncu haline getirmekle kalmayacak, aynı zamanda daha sorumlu hale getirecektir.

Antik çağlardan sanayileşmeye kadar,

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antik çağlardan itibaren ortaya çıktı. O dönemde, bir varlığın - her ne olursa olsun - uygun bir şekilde yönetilmesinin topluma genel olarak yarar sağlaması ve ona bir maliyet oluşturmaması gerektiği düşünülüyordu. Bu zihniyet Orta Çağ boyunca "saygın tüccar" kavramı altında yaşamaya devam etti.

Belirli bir takım değerlere sadık kalarak, bu tür bir tüccar, toplum tarafından genel olarak iyi olarak görülen uygulamaları takip etmeye teşvik eden bir dizi davranış standardı getirdi.

Ancak, "Şirket Sorumluluğu" kavramı asıl olarak sanayileşmeyle birlikte - özellikle de büyük işletmelerde - ortaya çıktı. Örneğin, işçiler ve aileleri için konutlar, işletmelere yakın bölgelerde ortaya çıkmaya başladı.

1950'lerden 1980'lere kadar,

Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı, bugün bildiğimiz şekliyle 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. Başlangıçta, bir grup insan, şirketlerinin karlarını arttırırken aynı zamanda toplumsal sistemi iyileştirmeyi amaçladı. O dönemde, bu görüş geniş bir şekilde paylaşılmıyordu, aksine. KSS'nin tanımı o zamanlar "iş adamlarının, genel olarak toplum tarafından istenen hedefleri ve değerleri gerçekleştirmek için politikaları uygulamalarını ve kararlar almalarını zorunlu kılmak" şeklindeydi. 1970'lerde, sosyal ve ticari bakış açıları birbirine daha yakın hale gelmeye başladı.

Aslında, bu ahlaki kodu takip eden işletmeler, rakiplerinden ayrışıyordu. Küreselleşmenin patlamasıyla, çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlar genel tartışmada daha belirgin hale geldi. Tüketiciler, bu tür endişeleri göz ardı eden işletmelere karşı daha eleştirel hale geldi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, böylece işletmeniz için bir artı haline geldi.

1990'lardan günümüze,

KSS, giderek daha fazla düzenlemeye tabi hale geldi. Rakiplerinin gerisinde kalmaktan korkan işletmeler, bu bakış açısını iş modeline daha fazla dahil etmeye başladı.

SHG ekibine göre, amacımız çevresel ve sosyal endişeleri karar alma sürecine entegre etmektir. Küresel ısınma çağında, bu, artan doğal afetlerin sayısı karşısında ciddi bir zorluk oluşturur. Şirketler, KSS'yi nasıl en hızlı şekilde uygulayacaklarının cevabını aramaktadır.

SHG, Afrika ve Asya'da, yerel kültürlere uygun bir şekilde, işletmenizin ve personelinizin büyümesine katkıda bulunurken böyle bir politikayı uygulamanın en iyi yolunu size önererek danışmanlık yapabilir.

SHG'nin bu yeni danışmanlık hizmetinin amacı, işletmenizin stratejik karar alma sürecinde çevresel, sosyal ve ekonomik endişeleri dikkate almanıza yardımcı olmaktır. KSS, işletmenizin herhangi bir eyleminin toplum üzerinde pozitif bir etkisi olacağından, çevreyi ve insan haklarını saygı göstereceğinden ve işletmenizin ekonomik olarak karlı kalmasını sağlayacağından emin olur.

KSS, uygulayan kuruluşun özgürce seçtiği bir yoldur. SHG, yaklaşımımızın temelini oluşturan ISO 26000 standardını kullanmaktadır.

Çevre
Müşteri ilişkisi
Sadakat ilkeleri
Yerel topluluklar
Organizasyon
İnsan hakları
Çalışma şartları

SHG içtenlikle inanıyor ki, işletmelerimizin hepsinin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) stratejisi uygulamamız gerektiğine dair birçok neden vardır.

Genellikle zahmetli ve zorunlu olmayan bir yaklaşım olarak görülse de, SHG'ye göre KSS aşağıdaki sekiz avantaja sahiptir:

  1. Genel olarak, şirketin imajını iyileştirmeye ve rekabet gücünü artırmaya katkıda bulunur. Yatırımcılar, KSS stratejisine sahip bir şirketi desteklemeyi tercih ederler.

  2. Tüm taraflar için (ortaklar, müşteriler, tedarikçiler, personel, işletmeye yakın yerel halk) faydalıdır.

  3. Yenilikçiliği ve adaptasyonu teşvik eder.

  4. Anlamı olan bir proje etrafında takım ruhunu güçlendirir ve üretkenliği artırır; şirketin cazibesini artırır (insanlar sorumlu davranmayan bir şirkette çalışmaktan kaçınırlar).

  5. Şirketin faaliyetlerini uzun vadeli sürdürülebilir hale getirir, fırsatları tanımlar ve riskleri önceden belirler.

  6. Maliyetleri azaltır.

  7. Tarafların beklentilerini daha iyi anlamayı sağlar ve sorumlu bir şekilde iletişim kurmayı teşvik eder.

  8. Mevcut kurallara ve düzenlemelere saygı duyar ve geleceklerini öngörür.

SHG, deneyimli bir ekibi, insan merkezli değerlerden ilham alan geniş bir vizyona sahip, kurumsal sosyal sorumluluk konusunda sizinle işbirliği yapmaya hazırdır. İhtiyaçlarınızı değerlendirmek, çözümler bulmak ve size sözlü danışmanlık veya somut gösterimler sağlamak için.

SHG, işletmenizin değerlerine ve faaliyetine bağlı olarak kurumsal sosyal sorumluluk hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için size eşlik edecektir. Çevreye odaklı bir KSS politikası oluşturarak, işletmenizin performansını ölçmek için sürekli sözlü destek sunacak ve ürünlerinizin çevre üzerindeki etkisini değerlendirmek için bir yaşam döngüsü analizi ve karbon ayak izi gerçekleştirecektir. SHG'nin kurduğu stratejik araçlar, çabalarınızı nereye odaklamanız gerektiğini belirlemenize ve sosyal ve çevresel etkinizi iyileştirmek için etkili bir eylem planı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin!

Coğrafi durumunuza göre:

csr-asia@asia-shg-group.com csr-america@asia-shg-group.com csr-africa@asia-shg-group.com

bottom of page